My Team): @mannyguarchaj #Pokemon #SoulSilver #PokemonMaster #NintendoDS #Pokemonlife

My Team): @mannyguarchaj #Pokemon #SoulSilver #PokemonMaster #NintendoDS #Pokemonlife